Obraz skutečnosti- 2. kapitola

18. února 2008 v 18:58 | maggie |  °°Obraz skutečnosti°°
Ahojec, zlata!:)
Tak jsem tady zas...:)sice jsem původně vůbec neměla v plánu přidat kapču už dneska, ale vzhledem k tomu, jak nádherný komentíky jste mi běhěm 24 hodin hodili k Friendship or love, jsem vám prostě musela nějakým způsobem poděkovat a dát vám za to nějakou tu odměnu..:))
A byla bych opravdu strašně ráda, když tady taky nějakej ten komentík najdu...:)opravdu vám strašinky moc děkuju!!:)udělaly jste mi strašnou radost....ste zlata...:))
Takže tahle kapča je věnováná všem, kteří mi to tady komentujou...
papa, mag

2.kapitola:
Druhý den se Draco probudil už za svítání. Překvapilo ho to. Rozhodně nebyl žádné ranní ptáče. Posadil se a rozhlédl se po svém pokoji. Všechno bylo na svém místě, až na něj. Zřejmě celou noc strávil na pohovce. Chvíli mu trvalo, než se rozpomněl, co se včera stalo. Nebo snad dneska?
Okamžitě vyskočil na nohy a rozhlížel se po nějakém použitelném oblečení. Nakonec si natáhl obyčejné džíny a bílou košili.
Ještě ani neměl zapnuté všechny knoflíčky, když se z jeho postele ozvalo bolestné vzdychnutí. Draco k dívce okamžitě přiskočil. Všiml si, že se ve spánku otočila na poraněný bok. Lehce ji nadzvedl a položil na již uzdravená záda.
Seděl u ní ještě asi dvě hodiny. Mezitím si nechal přinést snídani, pro sebe i pro tu dívku.
'Jak se asi jmenuje?'přemýšlel Draco. 'Příjímením nejspíš bude Potterová, ale jméno...?'
Když dívka otevřela oči, seděl Draco v jednom z křesel a zamyšleně hleděl z okna. Z přemýšlení ho vytrhlo až bolestné zaskučení. Chlapec polekaně otočil hlavu a spatřil černovlásku, jak si s bolestí přivřenýma očima prohlíží obvázaný bok. Draco vyskočil na nohy a přešel k posteli. Všiml si, jak dívka, když ho zpozorovala, vyděšeně vykulila oči a se strachem vepsným v tváři se přimáčkla až k okraji postele.
"Jen klid,"promluvil Draco chlácholivým hlasem. "Nechci ti ublížit!"Dívka však stále seděla přimáčklá v rohu postele a velké oříškové měla zaplněné zděšením. Draco pomalu přešel k dívce. Ani se nepohnula, pouze vyděšeně sledovala každý jeho pohyb a dál seděla přimáčklá ke stěně. Draco se posadil na židli vedle postele a natáhl ruku k dívčině obličeji. Když se jeho prsty dotkly dívčiny tváře, prudce cukla hlavou dozadu.
"Nechci ti ublížit!"zopakoval Draco upřímně. Dívka ho probodávala nedůvěřivým pohledem a neřekla ani ň.
V tom se ozvalo rázné zabouchání na dveře. Návštěvník nečekal na vyzvání a vešel dovnitř.
Dracovi se málem zastavilo srdce zděšením. Vyskočil na nohy a postavil se před vystrašeně se tvářící dívku. Černovláska se bázlivě přikrčila a přitáhla si pěřinu blíž k bradě.
"Draco,"promluvil muž v černém cestovním plášti ledovým hlasem. Udělal pár kroků, aby zjistil koho blonďák skrývá za zády. Dívka si mezitím klekla na kolena a také se podívala na nově příchozího. Vypadal děsivě. Černé, mastné vlasy mu spadaly do ještě černějších očí. Když zahlédl dívku sedící polonahou na Dracově posteli, přelétl mu po, jindy naprosto kamenné tváři, překvapený výraz.
"Draco?!"otočil se zpět na chlapce tiše stojícího vedle postele. "Co to má znamenat?!"
"Do toho vám nic není,"odsekl Draco a znovu se postavil před dívku.
"Sakra, Draco!"zavrčel muž a výhružně zůžil oči. Na děsivosti mu dodával také hakovitý nos uprostřed hrozivého obličeje. "Do tohohle domu denně přichází velká většina všech smrtijedů, někdy přijde i Pán a ty si sem klidně přivedeš nějakou....nějakou..."
"Nějakou co?"vyštěkl Draco a výhružně o krok přistoupil. Muž lehce zbledl, ale ne však strachem, ale rozhořčením. Přivřel oči tak, že většina normálních lidí by už nic neviděla a ledově sykl blonďákovi přímo do kamenného obličeje: "Co myslíš, že by na to řekl tvůj otec?!Kdyby se to Lucius dozvěděl, tak-"
"Tak mě přinejhorším seřve, že jsem jí nedal pokoj pro hosty,"doplnil ho s úšklebkem Draco. Nevěděl, proč to dělá. Proč se tak moc hádá s jedním z nejvýše postevených smrtijedů. Vždyť tu holku v podstatě neznal, ale přesto byl odhodlán ji ochránit. Nevěděl, jestli má být rád, že Snape neví, že ji sem jeho otec včera dovlekl a že jejím jediným žijícím příbuzným není nikdo jiný, něž hlavní rival Pána zla, Harry Potter. Nevěděl, jak by zareagoval a ani neměl chuť se to dozvědět. Ovšem, to by nebyla správná Potterová, aby jen tak seděla a mlčela.
"Věřte mi, že já taky zrovna neskáču radostí,"prohodila vzdorovitě dívka. Draco po jejích slovech bolestně zavřel oči a tiše zaklel. 'Tak tohle je Potterova sestřenice, i kdyby nechtěla,'pomyslel si Draco a raději se otočil, protože Snape se kolem něj protáhl a přešel k dívce.
Sledovala ho velkýma očima, připravená na cokoli. Severus Snape se sklonil k dívce a s kamennou tváří se jí zadíval do očí. Dívka mu pohled opětovala s takovou hrdostí a kuráží v očích, že Snape na chviličku ztratil svou kamennou masku a nahradil ji překvapený a zároveň vyděšený pohled.
Draco těkal očima od dospělého, krutého muže k mladé, krásné, nevinné dívce. Oba dva se propalovali očima, a i když byla černovláska nejspíš k smrti vystrašená, nakonec pohledem uhnul bývalý profesor lektvarů.
"Draco?"přivolal si Snape blonďáka a přešel na druhou stranu pokoje, tak aby ho dívka neslyšela. Draco po chvíli váhání přešel pokoj. Ještě se otočil na černovlásku na posteli a všiml si, že už se tváří trochu uvolněněji. Ale přesto dost ostražitě.
"Takže se jim to podařilo?!"zašeptal Snape naléhavě a nervózně se ohlédl na dívku. "Je to ona?Přišla sem včera s tvým otcem?"
"Nevím, jestli se to dá publikovat jako dobrovolný příchod, ale ano,"přikývl Draco po chvíli váhání. "Přišla."
"Měl od Pána přikázáno, přivést ji okamžitě, jak se mu ji podaří zajmout!"prohlásil spíš pro sebe bývalý profesor.
"Tak to ne!"protestoval okamžitě Draco. "Nedovolím vám, aby jste ji odvedl k tomu monstru!K tomu vrahovi!Nikdy, je to jasné?Nikdy!" V očích se mu zračil takový vzdor a odhodlání, že si Snape musel rozmýšlet, co odpoví.
"Pán tak přikázal, Draco!"zdůraznil Snape a přísně popadl chlapce za rameno.
"Je mi jedno, co vám přikázal!"zařval Draco přes celou místnost a vytrhl se mu ze sevření. Černovláska sebou poplašeně škubla a znovu se přimáčkla ke zdi u postele. Snape se otočil na dívku, aby se ujistil, že se o nic nepokouší.
"Jestli ji nevydáš,"pokoušel se Snape o klidný hlas. "Pán to bude považovat za zradu!A nepotrestá jen tebe, ale i tvého otce!"
"To je mi jedno!"odvětil Draco naprosto upřímně. "Můj otec není nikdo, koho bych litoval a mě...mě Pán zla ušetří asi se stejnou pravděpodobností, jako Pottera bez hůlky klečícího mu u nohou. Mě může být dost jedno, jestli zemřu kvůli tomu, že jsem nedokázal zabít Brumbála nebo proto, že nenechám zemřít tu dívku!"
"Víš vůbec kdo to je?!Víš ty vůbec kdo ta holka je?!"vyštěkl na něj Snape rozzuřeně. Přestal se ovládat dokonale.
"Ano!Ano, vím kdo to je!Vím, že to je Potterova sestřenka a je mi to dost putna, Snape!Nikdy nedovolím, aby ji Voldemort dostal!"Probodávali se očima. Chlapec a muž. Každý se pokoušel přečíst v očích toho druhého, co nejvíc.
"Proč?!Já myslel, že Pottera nesnášíš, tak proč?!"řekl to tichým, sotva slyšitelným hlasem po několika minutách ticha. Chlapcova odpověď ho zarazila, překvapila...potěšila? 'To se ti jen zdálo,'zarazil Draco proud svých vlastních myšlenek.
"Protože tohle není Potter,"odvětil Draco a mávl rukou na dívku. "Toho jste si možná mohl všimnout, ne?"
"Ale je to jeho sestřenice, Draco!Jeho krev!Je stejná jako on!"odporoval mu tichým, ale přitom srozumitelným a naléhavým hlase profesor.
"Vaše názory mě nezajímají, Snape!Prostě vám nedovolím, se jí jen dotknout, natož ji odvést k Pánovi zla!"
"Ouuu,"zamručel Severus ironicky a prohlížel si chlapce před sebou. "Snad ses nám do ní nezamiloval,"ušklíbl se provokativně.
"Ne!Nezamiloval jsem se do ní,"vyštěkl Draco, co nejtišeji. "Ale prostě...prostě mám od otce přikázané se o ní starat dokud se neuzdraví a on se nevrátí!"vysvětloval Draco popuzeně. Snape během jeho poslední věty podivně zúžil oči a s nebezpečnými jiskřičkami se ohlédl na dívku a pak zpět na Draca.
"Dokud se neuzdraví?"zašeptal Snape a v očích mu blikal potlačovaný vztek.
"A-ano,"odpověděl Draco poněkud překvapeně. Snape na něj hodil pohledem a rychlím krokem se vydal k dívce. Černovláska napůl seděla a napůl ležela na černých, saténových peřinách a očima sledovala, kdaždý Snapeův pohyb.
Snape se k dívce sehnul a s troškou hrubého násilí jí donutil vyhrnout si Dracovu košili. Naskytl se mu pohled na bílý obvaz s rudou skvrnou na bělostné látce. Krev začínala znovu téc a prosakovat látkou.
Dívka se snažila, co nejrychleji zakrýt. Snape jí, po prohlédnutí rány, nijak nebránil a tak si košili stáhla div né ke kotníkům.
"Tohle jí udělal tvůj otec?"zavrčel dospělý muž.
"Smrdijedi,"odvětil Draco a postavil se vedle postele.
"Kolik jich bylo?"ptal se Snape. Draco sice vůbec nechápal, proč ho to zajímá, ale odpověděl:
"Když dorazili na Malfoy manor, bylo jich kolem desítky a všichni pořádně zřízení." Možná to byl jen oční klam, ale Draco měl již po několikáté za těch pár minut pocit, že Snapeovi přelétl po tváři překvapený výraz, ale zároveň se zatvářil zděšeně. 'Co to má znamenat?'pomyslel si Draco.
Snape se znovu sklonil k dívce a ledově se jí podíval do očí. Dívka těkala očima od jednoho oka k druhému. Snape se na ní díval s kamennou tváří a Draco ho začal podezřívat, že použil nitrozpit.
"Au!"vyjekla černovláska a odtrhla se od Snapeova pohledu. Draco k ní okamžitě přiskočil a dřív než stihl Snapea zaklít, vypochodoval profesor s kamennou maskou místo obličeje z pokoje.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

K Siriusovi se vám víc hodí....:))(já vím, šílená otázka...:))

Blondýnka s modrýma očima...:)) 9% (9)
Černovláska se zelenýma očima...:)) 91% (91)

Komentáře

1 Illandris Illandris | Web | 18. února 2008 v 19:14 | Reagovat

Úžasný, tahle povídka se mi zečíná líbit čím dál tím víc.

Rychle další kapitolku:)

2 Carrol Carrol | E-mail | Web | 18. února 2008 v 20:32 | Reagovat

No takže jsem se ti už k tutý kapče něco řekla. Je prostě skvělá a tuta povídka se mi začíná líbit čím dál tím víc... No je prostě strašně hezky napsaná... Takže další kapitolku prosím :D:D:D:D

3 Lia Lia | 18. února 2008 v 22:10 | Reagovat

hmmmmmmmmm..celkom dobre..mne sa to paci:))

4 Eliza Eliza | Web | 20. února 2008 v 18:55 | Reagovat

Krásné, už se nemůžu dočkat pokráčka,

5 medea medea | Web | 21. února 2008 v 20:00 | Reagovat

dobrá kapitolka..jak je tam Snape..já vím jsem prostě snapeomil ♥

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama